Instantní překlad kitpacku pro PoF

Translations, textübersetzunge, traductions, umbralar, versioni, переводы.
Uživatelský avatar
Tokkar
Dabus
Příspěvky: 1737
Registrován: 26.9.2005 11:28
Bydliště: cerna O.....a cerna

Příspěvek od Tokkar » 30.3.2007 9:21

Víkend je dlouhý a tak vám tu předhodím další 3 kousky.
Tentokráte zlodějíčky.

A opět, pokud se rozhodnete nějaký kit překládat, informujte o tom postem.
Rozhodně si jich nerezervujte víc jak jeden najednou.


@40 = ~Install Expert kit (thief)~
@41 = ~Expert~
@42 = ~EXPERT: The Expert is a specialist in non-combat thief talents like a trap finding or hiding in shadows. It makes him an excellent burglar. But he's a thief - not a murderer, and is not able to backstab.

Advantages:
- Starts with +5% bonus to all thief skills
- Gains +5% to open locks and detect traps per 2 levels (after 19th, per 3 levels)

Disadvantages:
- Can't backstab
~

@43 = ~Install Arcane trickster kit (thief)~
@44 = ~Arcane Trickster~
@45 = ~ARCANE TRICKSTER: Arcane Tricksters combine their knowledge of spells with a taste of intrigue, larceny, or just plain mischief. They are among the most adaptable of adventurers.

Advantages:
- Once per day at levels divisible by 5 (1,5,10,15,20, etc.) can cast Reflected image, Luck and Non-detection. These spells have a casting time of 1 and duration of 1 round per level.
- At 12th level can once per day cast Shadow doors
- At 17th level can once per day cast Mislead

Disadvantages:
- Has a limited backstab multiplier. 1-8: 1x, 9-16: 2x, 17+: 3x.
- Gains only 15% of thief skills
~

@46 = ~Install Thug kit (thief)~
@47 = ~Thug~
@48 = ~THUG: The Thug is the most violent sort of thief. Assassins are killers, certainly, but they depend on refinement and subtlety. Bounty hunters also are willing to use violence, but are relatively restrained as well. Thugs depend only on their bloodlust and brutality.

Cannot choose any good or lawful alignment.

Advantages:
- +2 to melee damage bonus
- +5% to pickpocket and hide in shadows
- Can achieve specialisation in dagger, club, short sword, long sword, and can put 3 points in two weapons style
- Once per day per 3 levels can use 'Cause fear' ability, which duplicates Spook spell

Disadvantages:
- Gains only 20% thief skills per level
- Gains only 1 lore point per level
- Gains set traps at half the rate of a normal thief
- -3 penalty to intelligence and charisma
~
@49 = ~Cause fear~
The Oldest King's Knight At Realm is like a shadow on Sigil's street at moonless night.

Uživatelský avatar
PinHead
Sigilan
Příspěvky: 193
Registrován: 8.1.2007 19:51
Bydliště: pláž v Nikdyzimě
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od PinHead » 30.3.2007 11:56

PinHeadův překlad

já beru Banditu (thuga)
jako obvykle večer ;-)

@46 = ~Install Bandita kit (zloděj)~
@47 = ~Bandita~
@48 = ~BANDITA: Bandita je nejagresivnější druh zloděje. Vrahové také zabíjejí, jistě, ale spoléhají na eleganci a jemnost. Lovci lidí také používají násilí, ale jsou relativně zdrženliví. Bandité spoléhají pouze na svou krvelačnost a brutalitu.

Nemůže si zvolit dobré nebo zákonné přesvědčení.

Výhody:
- +2 k poškození v boji nablízko
- +5% ke skrytí ve stínu a kapsářství
- může se specializovat s dýkou, kyjem, krátkým mečem, dlouhým mečem, a může dát 3 body do dovednosti Boj dvěma zbraněmi
- jednou denně za každé 3 úrovně může seslat Strašidlo

Nevýhody:
- dostává jen 20% zlodějských dovedností za úroveň
- Učení se mu zvýší jen o 1 za úroveň
- Pokládání pastí má na poloviční úrovni než obyčejný zloděj
- -3 postih k inteligenci a charisma~
@49 = ~Cause fear~
Naposledy upravil(a) PinHead dne 30.3.2007 19:58, celkem upraveno 2 x.
Miluju ŠPENDLÍKY A HLAVY!!!!!!!!!!!
Adun Toridas!

Uživatelský avatar
Ave
Sigilan
Příspěvky: 1073
Registrován: 30.11.2005 8:04
Bydliště: Chrám Vědění

Příspěvek od Ave » 30.3.2007 12:17

překlad Ave

Beru Experta

@40 = ~ Nainstaluj kit Expert (zlodej) ~
@41 = ~ Expert
@42 = ~ EXPERT: Expert je specialista v nebojových zlodějských schopnostech, jako je hledání pastí nebo skrývání se ve stínech. To ho dělá excelentním lupičem. Ale je zloděj - není vrah a nemůže probodávat.

Výhody:
- Začíná s +5% bonusem ke všem zlodějským schopnostem
- Dostává +5% k odemykání a hledání pastí po každých dvou levelech (po 19 - tém po třech levelech)

Nevýhody:
Nemůže probodávat.

Doufám, že je to dobře....
Plá plamen věrné lásky,
prýští slzy a nad hlavou hoří hvězdy
... a pak už nic... a pak už nic...

Uživatelský avatar
yenn
Sigil Team
Příspěvky: 3180
Registrován: 24.9.2005 23:13
Bydliště: pod tisíciletým dubem
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od yenn » 30.3.2007 18:29

yennův překlad

@43 = ~Nainstaluj kit Tajemny sibal (zlodej)~
@44 = ~Tajemný šibal~
@45 = ~TAJEMNÝ ŠIBAL: Tajemní šibalové kombinují své znalosti kouzel s intrikami, krádežemi či prostými lumpárnami. Řadí se k nejpřizpůsobivějším dobrodruhům.

Výhody:
- Jednou denně za 1., 5., 10., 15., 20. atd. úroveň může seslat Odražený obraz, Štěstí a Non-detekci. Kouzla mají sesílací čas 1 a trvají 1 kolo za úroveň.
- Na 12. úrovni může jednou denně seslat Stínové dveře.
- Na 17. úrovni může jednou denně seslat Spleť.

Nevýhody:
- Má omezený násobitel probodnutí. 1-8: 1x, 9-16: 2x, 17+: 3x.
- Získává pouze 15% do svých schopností.~
Horoskop stojí drachmu a je o drachmu předražený. [Quintus Ennius]

Uživatelský avatar
Tokkar
Dabus
Příspěvky: 1737
Registrován: 26.9.2005 11:28
Bydliště: cerna O.....a cerna

Příspěvek od Tokkar » 2.4.2007 9:23

Díky všem zůčastněným za jejich vynaložený čas a úsilí. :applause:

A budeme pokračovat. Na řadě jsou bardi.
Pravidla už snad ani nemá cenu opakovat, ale co kdyby.
Pokud se rozhodnete nějaký kit překládat, zarezervujte si ho postem a rozhodně ho přeložte ještě ten den, jinak ho zase uvolněte pro jiné.


@50 = ~Install Spellsinger kit (bard)~
@51 = ~spellsinger~
@52 = ~Spellsinger~
@53 = ~SPELLSINGER: Spellsingers are rare practitioners of an ancient Elven bardic tradition. Like bards, spellsingers work magic with song and poetics, but, whereas bards draw on the Weave through singing and poetry, spellsingers are truly part of the Weave. As such, spellsingers can work magic through music with greater effect and flexibility than other bards.

They have an innate talent for spell casting, and minor immunity to magic, but are more vulnerable to deadly spells attacks.

Advantages:
- +1 to saving throws vs. spells and wands
- Gain 1 bonus spell per level
- Spellsong: This song makes the bard's companions more protected against enemy magic. But also there's a 5% chance to forget one remembered spell from daily spells.
1st level: +1 to saving throw vs. spells
15th level: +2 to saving throw vs. spells, +5% immunity to magic
20th level: +4 to saving throw vs. spells, +15% immunity to magic

Disadvantages:
- Can't use standard bardsong
- -2 to saving throw vs. death
- Gains only 1/4 of pickpocket skill
- Gains only 5 points of lore per level
~

@54 = ~Install Beguiler kit (bard)~
@55 = ~Beguiler~
@56 = ~BEGUILER: Beguilers see lying and manipulation as tools. Just as a hammer can be used to build a house or crack a skull, deceit and the ability to control others can be used for good or ill. A lie whispered in the right ear can ruin lives, but a dishonest smile and honeyed words can open doors, turn foes into friends, and even end wars.

Beguilers have reputations as rakes, thieves, spies and puppet masters, but they can also be diplomats, peacemakers, or heroic leaders who give hope in desperate situations.

Advantages:
- Immunity to charm and domination
- Starts with +10% pickpocket bonus
- Beguiler song: this bardsong charms enemies who fail their saving throw vs. spells. At 1st level the save has a +3 modifier, at 15th level this is reduced to 0, and at 20th to -2.
- Once per day per 5 levels (starting at 5) can use the 'Charming gaze' ability, which charms the selected creature for 5 rounds (but the enemy can make a saving throw with a -2 penalty.). If he fails his save, he also gains a -2 to saving throw and -5% to magic immunity penalties for 10 rounds.

Disadvantages:
- Gains only 3 lore points per level
- Can't use standard bardsong
~
@57 = ~Charming gaze~

@58 = ~Install Dervish kit (bard)~
@59 = ~Dervish~
@60 = ~DERVISH: Wild, exotic, and as dangerous as his whirling blades, the dervish epitomizes speed, quickness and abandon. Her motions appear to be as random as they are graceful, but the steps of her lethal dance play out according to their own rhythm.

Advantages:
- Can achieve specialisation (2 points) in any 1-handed sword
- Sword dance: this bardsong deals damages to enemies around of Dervish, got chance for blind them and give small bonus to AC and movement speed of bard.
1st level: deals 1D4 damages, 50% chance for blind (save vs. wands negate), +1 to AC and movement speed for Dervish
15th level: deals 1D6 damages, 75% chance for blind (save vs. wands negate), +2 to AC and movement speed for Dervish
20th level: deals 1D8 damages, blind (save vs. wands negate), +3 to AC and movement speed for Dervish

Disadvantages:
- -2 penalty to Thac0 and damage when use ranged weapons
- Can't use standard bardsong
- Can't cast spells
~
The Oldest King's Knight At Realm is like a shadow on Sigil's street at moonless night.

Uživatelský avatar
PinHead
Sigilan
Příspěvky: 193
Registrován: 8.1.2007 19:51
Bydliště: pláž v Nikdyzimě
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od PinHead » 2.4.2007 12:13

PinHeadův překlad

beru derviše

@58 = ~Instaluj Dervis kit (bard)~
@59 = ~Derviš~
@60 = ~DERVIŠ: Divoký, exotický, a nebezpečný jako jeho vířící čepele. Derviš ztělesňuje rychlost, lehkost a bezstarostnost.Jeho pohyby se zdají náhodné stejně jako jsou elegantní, ale kroky smrtícího tance hrají ve svém vlastním rytmu.

Výhody:
- Může dosáhnou specializace (2 body) s jakýmkoliv jednoručním meči
- Tanec meče: tato bardská píseň způsobí poškození nepřátelům okolo derviše, šanci na oslepení nepřátel a malý bonus k AC a rychlosti barda 1. úroveň: způsobí 1k4 poškození, 50% šanci na oslepení (záchrana proti hůlkám zruší), +1 to AC a rychlosti derviše
15 úroveň: způsobí 1k6 poškození, 75% šanci na oslepení (záchrana proti hůlkám zruší), +2 k AC a rychlosti derviše
20. úroveň: způsobí 1k8 poškození, oslepí (záchrana proti hůlkám zruší), +3 k AC a rychlosti barda

Nevýhody:
- -2 postih k THAC0 a poškození při použití zbraně na dálku
- Nemůže používat obvyklé bardovy písně
- Nemůže sesílat kouzla~
Miluju ŠPENDLÍKY A HLAVY!!!!!!!!!!!
Adun Toridas!

Geralt
Šifrovač
Příspěvky: 810
Registrován: 9.2.2006 20:55
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Geralt » 4.4.2007 20:58

Geraltův Překlad

@50 = ~Nainstaluj kit Caropevec (bard)~
@51 = ~Čaropěvec~
@52 = ~Čaropěvec~
@53 = ~ČAROPĚVEC: Čaropěvci patří mezi vzácné následovníky starodávné elfské bardské tradice. Podobně jako bardi, ovládají magickou energii skrze své písně a básně. Avšak zatímco běžní bardi z čerpají z Přediva zpěvem a recitací poezie, čaropěvci jsou sami opravdovou součástí Přediva. Mohou tak manipulovat s magií snadněji a účinněji než ostatní bardi.

Čaropěvci mají vrozený talent ke kouzlení a také jsou částečně odolní vůči magii. Zato jsou však zranitelnější útoky smrtící magií.

Výhody:
- bonus +1 k záchranným hodům proti kouzlům a hůlkám
- za každou úroveň obdrží 1 kouzlo navíc
- Čaropíseň: Pomocí této písně může čaropěvec zvýšit magickou odolnost svých společníků. Sám se však přitom vystavuje riziku (5%), že zapomene jedno z kouzel, které měl na ten den připraveno.
1. úroveň: bonus +1 k záchranným hodům proti kouzlům
15. úroveň: bonus +2 k záchranným hodům proti kouzlům, +5% odolnost proti magii
20. úroveň: bonus +4 k záchranným hodům proti kouzlům, +15% odolnost proti magii

Nevýhody:
- Nemůže použít běžnou bardskou píseň
- Postih -2 k záchranným hodům proti smrti
- Obdrží pouze 1/4 dovednosti Vykrádání
- Na každé úrovni získá pouze 5 bodů k Učení~

EDIT: Upraveno Weave na Předivo
Naposledy upravil(a) Geralt dne 5.4.2007 22:06, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
PinHead
Sigilan
Příspěvky: 193
Registrován: 8.1.2007 19:51
Bydliště: pláž v Nikdyzimě
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od PinHead » 4.4.2007 21:15

PinHeadův překlad

no tak já zkusím beguilera
rozhodl jsem se držet geraltova nápadu s názvem intrikán (tímto mu děkuji)

@54 = ~Install intrikan kit (bard)~
@55 = ~Intrikán~
@56 = ~INTRIKÁN: Intrikáni používají lhaní a manipulace jako nástroje. Stejně jako kladivo může být použito ke stavění domů nebo k drcení lebek, lsti a schopnost ovládat ostatní muže být využita pro dobro nebo zlo. Lež šeptaná do ucha může zničit život,ale podvodný úsměv a lichotivá slova mohou otevřít dveře, udělat z nepřátel přátele a ukončit boje.

Intrikáni mají pověst zlodějů, špionů a mistrů manipulování s lidmi, ale mohou být diplomaté, mírotvůrci nebo hrdinní vůdci dodávající naději v zoufalé situaci.

Výhody:
- imunní na Ovládnutí a Zmámení
- začíná s bonusem +10 % k vykrádání kapes
- Intrikánova píseň: tato bardská píseň zmámí všechny nepřátele, kterým se nepovede záchranný hod proti kouzlům. Na 1. úrovni mají bonus +3, na 15. úrovni je bonus
snížen na 0 a na 20. úrovni mají postih -2
- Jednou denně každých 5 úrovní (začíná na 5.úrovni) může použít schopnost Mámivý pohled, která zmámí vybranou nestvůru na 5 kol (nepřítel může zkusit záchranný hod proti kouzlům s postihem -2.). Pokud se mu nepovede, obdrží také postih –2 k záchranným hodům a -5% k magické odolnosti na 10 kol.

Nevýhody:
- Obdrží jen 3 body Učení za úroveň.
- Nemůže používat obvyklé bardovy písně~
@57 = ~Mámivý pohled~
Miluju ŠPENDLÍKY A HLAVY!!!!!!!!!!!
Adun Toridas!

Uživatelský avatar
Tokkar
Dabus
Příspěvky: 1737
Registrován: 26.9.2005 11:28
Bydliště: cerna O.....a cerna

Příspěvek od Tokkar » 5.4.2007 15:45

Vzhledem k tomu, že tu od zítra do příštího týdne nebudu. Dám vám nášup už teď. No a je to neuvěřitelné, ale jsou to poslední tři kity.
Tak se o ně náležitě poperte. Hrrr na Druidy.

Pravidla hry už doufám znáte. A kdo ne, tak ten ať se podívá o pár postů zpět.

@61 = ~Install Weather enchanter kit (druid)~
@62 = ~Weather enchanter~
@63 = ~WEATHER ENCHANTER: This wandering druid is a specialist in enchanting weather. By his spells and abilities, he can summon lighting and ice swarms. Also he can protect others from deadly nature powers.

Sphere access:
- Major: all, animal, elemental (all), healing, plant, sun and weather

Advantages:
- Once per day per 4 levels can use the 'Storm shield' spell, which grants one person immunity to fire, cold and lighting for 8 rounds.
- Once per day per 7 levels (starting at 7th level.) can cast 'Call lightning' and 'Ice storm'

Disadvantages:
- Can't shape change
~
@64 = ~Storm shield~


@65 = ~Install Hivemaster kit (druid)~
@66 = ~Hivemaster~
@67 = ~HIVEMASTER: The Hivemaster druid lives to foster insectoid and arachnid life wherever it exists. Hivemasters appear somewhat enigmatic. Many attempt to instill insectoid virtues in their followers, such as patience, hard work, and close cooperation. A Hivemaster's grove usually centres on the dwelling place of the creature for which the druid has the greatest affinity - a forest covered with spider webs, a field with beehives, etc.

Sphere access:
- Major: all, animal (only insect-based), elemental (all), healing, plant, sun and weather
- Additional mage spells: Web, Spider spawn, Carrion summon

Advantages:
- +4 to saving throws vs. poison
- Immunity to web and insect summoning spells
- At 7th level can trice per day shape change into a giant spider
- At 15th level his connection with insects is rising. He gains infravision (regardless of race) and immunity to poison and hold.

Disadvantages:
- Loses all standard druid powers (like normal shape changing and immunities)
- -2 to charisma penalty
~


@68 = ~Install Blighter kit (druid)~
@69 = ~Blighter~
@70 = ~BLIGHTER: When a druid turns away from the land, the land turns away from her. Some ex-druids make peace with this change, others seek to restore the bond. A few however, actually embrace their disconnection from nature and become forces of destruction. These few, called blighters, leave their mark wherever they tread.

Sphere access:
- Major: all, necromancy, elemental (all), healing, sun and weather

Advantages:
- Once per day per 2 levels (starting at 1st with one use) can cast Burning hands
- Once per day per 4 levels (starting at 5th level) can use 'Contagion touch'. After using that ability, the next touch attack will inflict disease on the enemy. Victim will lose 2 points of strength, constitution and charisma, inflict 10 damage and slow him for next 10 rounds if he fails a saving throw vs. death without a modifier. It's a magic disease which can't be cured by the 'Cure disease' spell.
- At 15th level he changes into an undead creature. Gains immunity to mind-affecting spells, fear and cold. Also, his constitution is changed to 10, but he gains +20 hit points.

Disadvantages:
- Loses all standard druid powers (like normal shape changing and immunities vs. elementals)
- -2 penalty to constitution
~
@71 = ~Contagious touch~
The Oldest King's Knight At Realm is like a shadow on Sigil's street at moonless night.

Uživatelský avatar
PinHead
Sigilan
Příspěvky: 193
Registrován: 8.1.2007 19:51
Bydliště: pláž v Nikdyzimě
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od PinHead » 5.4.2007 20:39

PinHeadův překlad

tak já beru blightera

@68 = ~Install Odpadlik kit (druid)~
@69 = ~Odpadlík~
@70 = ~ODPADLÍK: Pokud se drudi odvrátí od země, příroda se od nich také odvrátí. Někteří druidi se s touto změnou smíří, jiní pátrají jak obnovit pouto A několik jich přijme přerušení s přírodou a stanou se z nich síly zkázy. Těchto pár, nazvaných Odpadlíci zanechá svou stopu kamkoliv vkročí.

Přístup ke sférám:
- Hlavní: všechny, nekromancie, elementární (vše), léčivá, úsvitu a počasí

Výhody:
- Jednou denně každé 2 úrovně (začíná na 1. úrovni s jedním použitím) může
seslat Hořící ruce
- Jednou denně každé 4 úrovně (začíná na 5. úrovni) může použít 'Nakažli-vý dotek'. Po použití zaútočí dotykem a nakazí nepřítele. Oběť ztratí 2 body síly, odolnosti a charisma, dotyk způsobí 10 bodů zranění a zpomalí cíl na 10 kol, pokud se cíli nepodaří záchranný hod proti smrti bez postihu. Je to magická nemoc a může být odstraněna kouzlem uzdrav nemocného.
- Na 15. úrovni se změní na nemrtvou bytost. Obdrží imunitu na psychiká kouzla, strach a chlad. Jeho odolnost je také změněna na 10, ale dostane + 20 životů.

Nevýhody:
- Ztratí všechny obvyklé druidovy schopnosti (jako přeměna a odolnosti na živly
- - 2 postih k odolnosti~
@71 = ~Nakažlivý dotek~
Miluju ŠPENDLÍKY A HLAVY!!!!!!!!!!!
Adun Toridas!

Uživatelský avatar
PinHead
Sigilan
Příspěvky: 193
Registrován: 8.1.2007 19:51
Bydliště: pláž v Nikdyzimě
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od PinHead » 6.4.2007 21:44

PinHeadův překlad

weather enchanter

@61 = ~Install Pan Bouri kit (druid)~
@62 = ~Pán Bouří~
@63 = ~PÁN BOUŘÍ: Tento putující druid se zaměřuje na kouzla s počasím. Díky svým kouzlům a schopnostem může vytvořit bleskové a ledové smrště. Také může ochránit ostatní proti smrtícím přírodním silám.

Přístup ke sférám:
- Hlavní: všechny, zvířata, elementární (všechna), léčivá, rostliny, úsvit a počasí

Výhody:
- Jednou denně za každé 4 úrovně může seslat 'Štít bouře ', který učiní jednu osobu imunní na led, blesky a oheň na 8 kol
-Jednou denně každých 7 úrovní (začíná na 7. úrovni.) může seslat kouzla
'Přivolej blesk' a 'Ledová bouře'

Nevýhody:
- Nemůže se přeměňovat ve zvíře~
@64 = ~Štít bouře~
Miluju ŠPENDLÍKY A HLAVY!!!!!!!!!!!
Adun Toridas!

Geralt
Šifrovač
Příspěvky: 810
Registrován: 9.2.2006 20:55
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Geralt » 9.4.2007 16:08

Geraltův překlad

@65 = ~Nainstaluj kit Vladce roje (druid)~
@66 = ~Vládce roje~
@67 = ~VLÁDCE ROJE: Vládci roje podporují pavouky a hmyz všude tam, kde se vyskytují. Jejich život je zahalen tajemstvím. Mnozí se pokoušejí vštěpovat svým stoupencům přednosti hmyzího společenství – trpělivost, pracovitost a úzkou spolupráci. Druidský háj, který je pod ochranou Vládce roje má nejčastěji podobu lesu pokrytého pavučinami, louky s úly a podobně.

Přístup ke sférám magie:
- Hlavní: všechny, zvířecí (pouze hmyzí), živelná (všechny), léčitelská, rostlinná, počasí a sluneční magie
- Dodatečná mágova kouzla: Pavučina, Pavoučí zárodek, Povolej mrchožrouta

Výhody:
- Bonus +4 k záchranným hodům proti jedu.
- Imunní vůči pavučinám a kouzlům povolávajícím hmyz.
- Na 7. úrovni se může třikrát denně přeměnit v obřího pavouka.
- Na 15. úrovni jeho sepjetí s hmyzem zesílí. Obdrží schopnost infravize (bez ohledu na rasu), odolnost vůči jedu a zadržení.

Nevýhody:
- Ztrácí všechny běžné druidské schopnosti (jako obyčejné přeměňování a odolnosti)
- postih -2 k charisma ~

Uživatelský avatar
Tokkar
Dabus
Příspěvky: 1737
Registrován: 26.9.2005 11:28
Bydliště: cerna O.....a cerna

Příspěvek od Tokkar » 10.4.2007 10:40

Díky za vaši práci. Kity by měli být všechny.
Ještě mi tu zbývá pár technických řádků.
Kdyby se vám náhodou do toho chtělo.
No a já už to pomalu začnu skládat do hromady.

@72 = ~Assign to Cernd Weather Enchanter kit (works)~
@73 = ~You need to install Weather Enchanter kit first~
@74 = ~Votary kit (works)~
@75 = ~Assign to Keldorn different kit:~
@76 = ~Votary kit required~
@77 = ~Militarist Kit~
@78 = ~Militarist kit required~
@79 = ~Assign to Anomen Knight kit~
@80 = ~Knight kit required~
@81 = ~Assign to Mazzy Knight kit~
@82 = ~Assign to Haer'dalis Dervish kit~
@83 = ~Dervish kit required~
@84 = ~Scout Kit~
@85 = ~Assign to Valygar different kit:~
@86 = ~Scout kit required~
@87 = ~Tempest Kit~
@88 = ~Tempest kit required~
The Oldest King's Knight At Realm is like a shadow on Sigil's street at moonless night.

Reynevan
Sigilan
Příspěvky: 54
Registrován: 11.7.2006 19:13

Příspěvek od Reynevan » 10.4.2007 11:54

You can erase these (works) because they're just from first betatesting ;P

Uživatelský avatar
Tokkar
Dabus
Příspěvky: 1737
Registrován: 26.9.2005 11:28
Bydliště: cerna O.....a cerna

Příspěvek od Tokkar » 10.4.2007 15:39

o.k. thx yarpen

Takže mládeži, balíme.
Jestli ještě něco bude, zjistím až po generálním úklidu.
The Oldest King's Knight At Realm is like a shadow on Sigil's street at moonless night.

Zamčeno

Zpět na „Překlady“