Dobre zvládnuté

Zde se sbírá odpad z celého Sigilu. Klidně si přidejte i svoji hromádku, ale počítejte s tím, že věci se zde ztrácejí...
Odpovědět
Uživatelský avatar
scorpioo
Sigilan
Příspěvky: 387
Registrován: 9.3.2008 21:08
Bydliště: Sigil

Dobre zvládnuté

Příspěvek od scorpioo » 19.9.2008 16:36

_____________88888888111181111111111188888888888888888888____________ _____ ___________888_81188888811111111111111111188888888888___888______________ _ ______________8811118888888811114111111111188888888888____8______________ _ ____________88888888888888888814111111111118888888888888_________________ _ ___________88888888888888888888111111111111488888888888888_______________ _ ___________888888888888888888888811111111148888888888888888______________ _ ____________888888888888888888888811111114888888888888888888_____________ _ ___________88888888888888881188888111111488888888888888888888____________ _ _________8888888888888888811188888111114888888888888888___8888___________ _ ________888888888888888881118888811114111049401888888888____88___________ _ _______8888888888888888811188881111141111111111188888888____8____________ _ ______8888888888888888811118811111141111111111111888888888_______________ _ _____888888888888888888811181111114116241111111148888888888______8_______ _ _____88___8888888888118811118111141111111111111888888888888888_8888______ _ ____88__8888888888811181111111114111111111111188188888888888888888_______ _ ____8__8888888888888111111111114116000000071111858888888888888888________ _ _____888888888881888111111111141111120_0711111481888888888888888_________ _ ____88888888881111881111111114881111111111111488288888888888888888_______ _ ____888888888111118111111111488888111111111448881888888888888888888______ _ ____88888888111118111111111488888889544459744888088888888___88888888_____ _ ____88888_4111111111111111488888888811111114488888888888888___8888888____ _ ____888___41111111111111148888888888811111144888888888888888____88888____ _ ____888___411111111111114888888888888841111144888888888888888___8888_____ _ _____888__411111111111148888188888888888811114114488888 888888__8888______ ______88__41111111111118888188888888888888888111111448___88888__888______ _ ______88__411111111118888411888881188888888888811111114488888___88_______ _ ______8___44111111118888411188881111188888888888811111111448____4________ _ __________841111111888841111188811111118811188888881111111144___2________ _ _________88441111188884111111188111111118111118888881114111114___________ _ ________888841111188844111111118111111111114111188881111411114___________ _ _______8888841111188141111111111811111111111411188881111114114___________ _ ______88_88844111888141111111111111111111111141888811111111141___________ _ ______8_8888841118811411111111111111111111111441881111111111114__________ _ ________888884111881141111111111688411111111114188111111111111114________ _ _______88888841118811411111111188008811111111141188111111111111114_______ _ _______888888441188114411111111880088111111111411181111111111111148______ _ _______88888__411181144111111111288711111111114111111111111111118800_____ _ _______8888___441111114411111111111111111111144111111111111111118800_____ _ ________888____4111111144111111111111111111144114111111111111111148______ _ ________888____441111111444111111111111111144111441111111111111114_______ _ _________88____4111111114444111111111114444111114411111111111144_________ _ __________88___441111111114444444444444441111111144411111111444__________ _ ___________88____441111111111114444444111111111111114444444444___________ _ ____________88___8441111111111111111111111111111111111444444_____________ _ _____________8___8844111111111111111111111411141111111144________________ _ _________________888441111111111111111114411111441111144_________________ _ _______________8888844111111111111111444111111144111144__________________ _ _______________8888884411111111111114441111111114441114__________________ _ _______________88888888441111111111144411111111111441114_________________ _ ______________88_888888841111111114441111111111111141114_________________ _ ______________8_8888884111111144111111111111111111411141_________________ _ _______________888888_41111141111111110111111111111114114________________ _ _______________88888___411111111111111001111111111111114114______________ _ _______________88888___41111111111111100011111111111111114114____________ _ ______________88888___4111111111111111001111111111111111114114___________ _ _____________88888___411111411111111110111111111144111111141114__________ _ _____________8888___41111141111111111111111111111144111111141114_________ _ ____________8888___4111114111111111111111111111114441111111141114________ _ ___________888____411111441111111111111111111111444111111111411114_______ _ _________8888____44111144111111111111111111111444411111111141141114______ _ ________888______411111411111111111111111111444111111111111411441114_____ _ _____8888_______4111111111111111111111111144111111111111144114411141_____ _ _______________41111111111111111111111111411111111111111144114411144_____ _ _______________441111114111111111111111111111111111111111114114411144____ _ _______________111111111411111111111111111111111111111111111411411144____ _ ______________4411111111141111111111111411111111111111111111141411144____ _ ______________411111111111411111111111411111111111111111111111441144_____ _ ______________411111111111141118811114111111111111111111111111441144_____ _ ______________41111111111111411881114111111111111111111111111141144______ _ ______________41111111111111141881141111111111111111111111111411444______ _ ______________4111111111111111488114111111111111111111111111141444_______ _ ______________411111111111111111114111111111111111111111111114444________ _ ______________4111111111111111114111111111111111111111111114444__________ _______________411111111111111111411111111111111111111111111444__________ _ _______________44111111111111111411111111111111111111111111444___________ _ ________________411111111111111141111111111111111111111111444____________ _ ________________41111111111111141111111111111111111111114444_____________ _ _________________411111111111114111111111111111111111111444______________ _ _________________44111111111114111111111111111111111111444_______________ _ __________________411111111111411111111111111111111111444________________ _ __________________44111111111411111111111111111111111444_________________ _ ___________________411111111141111111111111111111111444__________________ _ ___________________44111111141111111111111111111111444___________________ _ ____________________441111114111111111111111111111444____________________ _ ____________________44111114111111111111111111111444_____________________ _ _____________________441111411111111111111111111444______________________ _ _____________________44111411111111111111111111444_______________________ _ ______________________441141111111111111111111444________________________ _ ______________________44141111111111111111111444_________________________ _ _______________________444111111111111111111444__________________________ _
Hrdinovia umierajú,legendy žijú naveky. - BEOWULF
www.kocogel.info

Uživatelský avatar
sevencreature
Sigil Team
Příspěvky: 7393
Registrován: 26.9.2005 1:24
Bydliště: Země
Kontaktovat uživatele:

Re: Dobre zvládnuté

Příspěvek od sevencreature » 20.9.2008 10:59

Obávám se, že ty jsi to tedy dobře opravdu nezvládnul :mrgreen:
Eat all your school, stay in milk, drink your teeth, don't do sleep and get eight hours of drug.

Uživatelský avatar
scorpioo
Sigilan
Příspěvky: 387
Registrován: 9.3.2008 21:08
Bydliště: Sigil

Re: Dobre zvládnuté

Příspěvek od scorpioo » 20.9.2008 15:14

No ja som to nerobyl až tolko času navyše nemám.
Hrdinovia umierajú,legendy žijú naveky. - BEOWULF
www.kocogel.info

Uživatelský avatar
MCZ
Sigil Team
Příspěvky: 3926
Registrován: 25.9.2005 1:01
Bydliště: prázdná plechovka od barvy (černé)
Kontaktovat uživatele:

Re: Dobre zvládnuté

Příspěvek od MCZ » 20.9.2008 15:58

Je nepsaným pravidlem, že do Lazzovky patří pouze původní tvorba, takže pryč s tím na hadrníka...

Uživatelský avatar
sevencreature
Sigil Team
Příspěvky: 7393
Registrován: 26.9.2005 1:24
Bydliště: Země
Kontaktovat uživatele:

Re: Dobre zvládnuté

Příspěvek od sevencreature » 20.9.2008 16:28

scorpioo píše:No ja som to nerobyl
O tom nemluvím (a nepochybuji) - mluvím o tvé alarmující absenci základních dovedností jako je Ctrl+C a Ctrl+V :mrgreen:
Eat all your school, stay in milk, drink your teeth, don't do sleep and get eight hours of drug.

Uživatelský avatar
Illuminating
Sigilan
Příspěvky: 816
Registrován: 17.10.2006 14:48

Re: Dobre zvládnuté

Příspěvek od Illuminating » 20.9.2008 16:41

Vršek hlavy neni nejlíp zvládnutej a připadá mi, jako by neměla jednu ruku (ale druhou má, je vidět rameno)
Jinak ale dobrý.

Odpovědět

Zpět na „Hadrníkovo náměstí“